الکسا

قزوین جانبازان - کوی قضات فروش زمین 500 متر

55 روز پیش
قیمت : 33,000,000تومان
قیمت هر متر : 66,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3
مشاهده بازدید مجازی