الکسا

اصفهان کهندژ فروش زمین 400 متر

55 روز پیش
قیمت : 700,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند مشاع