الکسا

اصفهان سفلی فروش زمین 200 متر

57 روز پیش
قیمت : 75,000,000تومان
قیمت هر متر : 375,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند قولنامه ای