الکسا

بندرعباس گلشهر جنوبی فروش زمین 178 متر

50 روز پیش
قیمت : 168,000,000تومان
قیمت هر متر : 943,820 تومان

تماس با مالک

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی
نقشهنقشه مستطیل