الکسا

زنجان کوی خرداد - نانوایان فروش زمین 80 متر

56 روز پیش
قیمت : 65,000,000تومان
قیمت هر متر : 812,500 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی