الکسا

کرج طالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح اجاره مغازه 40 متر

50 روز پیش
ودیعه : 50,000,000تومان
اجاره : 5,000,000تومان
قیمت هر متر : 5,416,667 تومان
سن بنا : 10
واقع در طبقه : 4
تعداد طبقات : 4
تعداد واحد در طبقه : 1
تعداد کل واحدها : 4

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3

جزئیات بیشتر

دیوارپوشدیوارپوش کاغذ دیواری
کفپوشکفپوش پارکت

املاک مشابه در این محدوده

55 متر موقعیت اداری | طالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح
اجاره
55 متر موقعیت اداریطالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح

ودیعه: 45,000,000 تومان

اجاره: 100,000 تومان

15 متر موقعیت اداری | طالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح
اجاره
15 متر موقعیت اداریطالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح

ودیعه: 1,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان

88 متر موقعیت اداری | طالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح
اجاره
88 متر موقعیت اداریطالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 1,500,000 تومان

40 متر مغازه | طالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح
اجاره
40 متر مغازهطالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح

ودیعه: 50,000,000 تومان

اجاره: 5,000,000 تومان

84 متر موقعیت اداری | طالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح
اجاره
84 متر موقعیت اداریطالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح

ودیعه: 50,000,000 تومان

اجاره: 2,000,000 تومان

12 متر موقعیت اداری | طالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح
اجاره
12 متر موقعیت اداریطالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 1,200,000 تومان

550 متر باغ | طالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح
اجاره
550 متر باغطالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح

ودیعه: 300,000,000 تومان

اجاره: 5,000,000 تومان

16 متر موقعیت اداری | طالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح
اجاره
16 متر موقعیت اداریطالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح

ودیعه: 5,000,000 تومان

اجاره: 500,000 تومان

65 متر سند اداری | طالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح
اجاره
65 متر سند اداریطالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح

ودیعه: 10,000,000 تومان

اجاره: 2,600,000 تومان

85 متر موقعیت اداری | طالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح
اجاره
85 متر موقعیت اداریطالقانی جنوبی - هفت تیر - مصباح

ودیعه: 30,000,000 تومان

اجاره: 1,200,000 تومان