الکسا

کرمان بلوار شاهد - الله آباد فروش زمین 150 متر

53 روز پیش
قیمت : 127,000,000تومان
قیمت هر متر : 846,667 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت

توضیحات بیشتر

سند دستی می باشد .