الکسا

کرمان امام - احمدی فروش زمین 13 متر

50 روز پیش
قیمت : 350,000,000تومان
قیمت هر متر : 26,923,077 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

توضیحات بیشتر

ملک تجاری و واگذاری شهرداری می باشد .