الکسا

اصفهان باغ فدک - غرضی فروش زمین 190 متر

54 روز پیش
قیمت : 340,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,789,474 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند تک برگی

توضیحات بیشتر

پلاک دوم کوچه دوازده متری -روبه روی باغ فدک - سند تک برگی