الکسا

همدان خیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح اجاره مغازه 15 متر

73 روز پیش
ودیعه : 4,000,000تومان
اجاره : 500,000تومان
قیمت هر متر : 1,377,778 تومان
سن بنا : 12
واقع در طبقه : 1
تعداد طبقات : 1
تعداد واحد در طبقه : 1
تعداد کل واحدها : 1

منقضی شد

1/3

جزئیات بیشتر

نوع کاربرینوع کاربری تجاری
نوع کنتور آبنوع کنتور آب اشتراکی
نوع کنتور برقنوع کنتور برق اشتراکی
نوع کنتور گازنوع کنتور گاز اشتراکی

املاک مشابه در این محدوده

40 متر مغازه | خیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح
اجاره
40 متر مغازهخیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح

ودیعه: 15,000,000 تومان

اجاره: 200,000 تومان

260 متر انبار | خیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح
اجاره
260 متر انبارخیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح

ودیعه: 50,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان

64 متر مغازه | خیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح
اجاره
64 متر مغازهخیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح

ودیعه: 50,000,000 تومان

اجاره: 3,000,000 تومان

64 متر مغازه | خیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح
اجاره
64 متر مغازهخیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح

ودیعه: 80,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان

90 متر مغازه | خیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح
اجاره
90 متر مغازهخیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح

ودیعه: 50,000,000 تومان

اجاره: 1,500,000 تومان

90 متر مغازه | خیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح
اجاره
90 متر مغازهخیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح

ودیعه: 80,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان

80 متر مغازه | خیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح
اجاره
80 متر مغازهخیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح

ودیعه: 50,000,000 تومان

اجاره: 1,000,000 تومان

80 متر مغازه | خیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح
اجاره
80 متر مغازهخیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح

ودیعه: 70,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان

35 متر مغازه | خیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح
اجاره
35 متر مغازهخیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح

ودیعه: 80,000,000 تومان

اجاره: 2,100,000 تومان

35 متر مغازه | خیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح
اجاره
35 متر مغازهخیابان تختی - خیابان شهدا - خیابان مفتح

ودیعه: 150,000,000 تومان

اجاره: 0 تومان