الکسا

مشهد سجادیه - الهیه - بلوار میثاق فروش زمین 586 متر

78 روز پیش
قیمت : 3,100,000,000تومان
قیمت هر متر : 5,290,102 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی

توضیحات بیشتر

سند خام ملکی. مناسب برای تجاری و مسکونی