الکسا

زنجان گلشهر فروش زمین 180 متر

78 روز پیش
قیمت : 510,000,000تومان
قیمت هر متر : 2,833,333 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی