بابل ایمن آباد فروش باغ 2000 متر

24 روز پیش
قیمت : 1,000,000,000تومان
قیمت هر متر : 500,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2

جزئیات بیشتر

نوع سند قولنامه ای
نقشه مستطیل
حصارکشی دیوار
نوع کنتور آب اختصاصی
نوع کنتور برق اختصاصی
نوع کنتور گاز اختصاصی
درخت میوه

توضیحات بیشتر

این باغ در جاده جدیدآمل به بابل قراردارد.