الکسا

زنجان کوی خرداد - نانوایان فروش زمین 72 متر

96 روز پیش
قیمت : 55,000,000تومان
قیمت هر متر : 763,889 تومان

منقضی شد

1/1

جزئیات بیشتر

جواز ساختجواز ساخت
نوع سندنوع سند تک برگی