الکسا

اردبیل پارک صنعتی فروش زمین 10000 متر

49 روز پیش
قیمت : 100,000,000تومان
قیمت هر متر : 10,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1

جزئیات بیشتر

نوع سندنوع سند وکالتی