سنندج ترمینال فروش زمین 92 متر

76 روز پیش
قیمت : 9,200,000تومان
قیمت هر متر : 100,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1