اصفهان آزادان فروش زمین 244 متر

77 روز پیش
قیمت : 380,000,000تومان
قیمت هر متر : 1,557,377 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/2
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

نوع سند مشاع