تبریز جاده صوفیان فروش زمین 2000 متر

77 روز پیش
قیمت : 80,000,000تومان
قیمت هر متر : 40,000 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1