تبریز کندرود فروش زمین 360 متر

77 روز پیش
قیمت : 25,000,000تومان
قیمت هر متر : 69,444 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/1