اصفهان دستگرده - رباط فروش زمین 170 متر

77 روز پیش
قیمت : 150,000,000تومان
قیمت هر متر : 882,353 تومان

تماس با مالک: کلیک کنید

1/3
مشاهده بازدید مجازی

جزئیات بیشتر

نوع سند مشاع